TSU Online
Geo | Eng
 1. ვასილ ლობჟანიძე - მოგვიტანს ბიზნესი მოგებას?
 2. ჯოზეფ ჰასიდი, ალექსის-სტეფანოს კომსელისი - მეწარმეობის თეორიული საფუძვლები
 3. როლანდ თოფჩიშვილი - Georgian-Ossetian Ethno-Historical Review
 4. ლია მაჭავარიანი - საქართველოს ძირითადი ნიადაგების მიკროშენების გეოგრაფიული პარადიგმები
 5. ანასტასია ზაქარიძე - მხატვრული სიმბოლოს ბუნებისათვის
 6. ცირა ჯაფიაშვილი, ამურ ძოძუაშვილი - პრაქტიკული Excel
 7. შოთა სამსონია, თინა დოქსოპულო, იოსებ ჩიკვაიძე, თეონა ხუჭუა - ნავთობისა და ბუნებრივი აირების ქიმია
 8. მ. ამაღლობელი, ვ. მაზუროვი - ალგებრის კურსი
 9. ი. კირვალიძე - კლინიკური ნეიროანატომია
 10. ნ. ლეკიშვილი, ქ. გიორგაძე, ზ. ფაჩულია - ზოგადი და არაორგანული ქიმია I
 11. ნ. ლეკიშვილი, ქ. გიორგაძე - ზოგადი და არაორგანული ქიმია II
 12. მ. რუსია, ქ. გიორგიაძე, მ. გვერდწითელი - ქიმიის საფუძვლები
 13. ქ. გიორგიაძე, მ. რუსია, მ. გვერდწითელი - კომპლექსნაერთთა ქიმიის თეორიული საფუძვლები
 14. ნ. სიდამონიძე, მ. ჭიპაშვილი - ლიპიდების ქიმია და ბიოქიმია
 15. ი. ევგენიძე, ლ. მინაშვილი, თ. კიკაჩეიშვილი - ახალი ქართული ლიტერატურის ისტორია II
 16. ირაკლი მიქაძე - ჰიდროგეოლოგია და საინჟირნო გეოლოგია
 17. ქართული სალიტერატურო ენის ისტორიის საკითხები
 18. მანანა კვაჭაძე, ქეთევან მეგრელიშვილი - საკითხავი წიგნი სპარსულში
 19. ნომად ბართაია - ქართულში შემოსული სპარსული ლექსიკა
 20. ოთარ ბაქანიძე - 80
 21. ქ. გრიგალაშვილი, ე. კაკაბაძე - ანალიზური ქიმია
 22. ვაზი - სიცოცხლის ხე
 23. კონსტატინე ჭიჭინაძე - აგრესია
 24. ენვერ ლაგვილავა, ვაჟა გოგიჩაიშვილი, თემურ ჩალიგავა - MS Ecxel 2007 თეორიული საკითხები პრაქტიკული სავარჯიშოები
 25. აბესალომ გაბრიჭიძე, თემურ ჩალიგავა - სამედიცინო დაწესებულებების ფინანსური მართვა თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიებით
 26. ომარ ძაგნიძე - ნამდვილ ცვლადთა ფუნქციების უწყვეტობა და დიფერენცირებადობა
 27. მზია ტიკიშვილი - Excel 2007 ეკონომიკასა და ბიზნესში
 28. ელდარ იბერი, თეა მჟავანაძე, ნანა ტალახაძე - საქართველოს რადიოს ისტორია
 29. ნინო სამსონია - შუამდინარული გლიპტიკა
 30. მიხაკო წერეთლი - გილგამეშიანი
 31. ბესარიონ ზოიძე - სამართლის პრაქტიკული ყოფიერების შემეცნების ცდა
 32. თამაზ მძინარაშვილი - აბსორბციული სპექტროფოტომეტრია ბიოფიზიკაში
 33. დამანა მელიქიშვილი - ძველი ქართული ფილოსოფიურ-თეოლოგიურ ტერმინოლოგიის ისტორია
 34. ოთარ ანგურიძე, ირაკლი დოღონაძე, ვახტანგ ჭარაია - საქართველოს ეროვნული ვალუტის უსაფრთხოების პრობლემა და თანამედროვე გამოწვევები
 35. Otar Anguridze, Vakhtang Charaia, Irakli Doghonadze - Security Problems & Modern Challenges of the Georgian National Currency
 36. არჩილ უგულავა, ზაზა ტოკლიკიშვილი - ამოცანები სტატისტიკურ ფიზიკაში
 37. დიმიტრი დოლაბერიძე - TAPI-ის პროექტის პროგრესი გაურკვეველ მომავალში
 38. ენათმეცნიერების საკითხები
 39. გიორგი შაქარიშვილი - გლობალური ჯანდაცვა
 40. შოთა სამსონია, მიხეილ გვერდწითელი, იოსებ ჩიკვაიძე, ლია კვირიკაძე - ორგანული ქიმია
 41. ელიზბარ ნადარაია, მზევინარ ფაცაცია, რევაზ აბსავა - ალბათობის თეორია
 42. ნანა კოშორიძე, ქეთევან მენაბდე - ფუნქციური ბიოქიმია
 43. თეიმურაზ ნადარეიშვილი - ამოცანათა კრებული კვანტურ მექანიკაში
 44. ელდარ იბერი - ელექტრონული მედიის პროგრამირება
 45. რევაზ გრიგოლია, ვლადმიერ ოდიშარია - ამოცანათა კრებული დისკრეტულ სტრუქტურებში
 46. გურამ ღონღაძე, მარიამ ახალკაციშვილი - გეოლოგიის საფუძვლები
 47. ნათელა არჩვაძე - ფუნქციონალური დაპროგრამება Haskell-ზე
 48. მარინა ალექსიძე - Читаем Русскую Классику (Часть I)
 49. მარინა ალექსიძე - Читаем Русскую Классику (Часть II)
 50. თამაზ ზერეკიძე, რუსუდან მესხია - ამოცანათა კრებული მათემატიკაში
 51. გიორგი ღაღანიძე - კონკურენტული უპირატესობის სისტემური კვლევის საკითხები
 52. სიმონ ჩხაიძე - ამოცანები ზოგად ფიზიკაში (ოპტიკა და ატომური ფიზიკა)
 53. საბიბლიოთეკო საქმე
 54. ბეჟან თუთბერიძე - მაგმური ქანების პეტროლოგია კრისტალოოპტიკის საფუძვლებით
 55. მალხაზ ბაკურაძე, რუსლან სურმანიძე - ამოცანათა კრებული გეომეტრიაში
 56. ანასტასია ზაქარიაძე, ირაკლი ბრაჭული - Philosphy In Georgia: From Neoplatonism To Postmodermism
 57. უნივერსიტეტის გაზეთის ანოტირებული ბიბლიოგრაფიული საძიებელი
 58. ჯაბა უროტაძე - საქართველოს საპენსიო პოლიტიკა და მსოფლიო გამოცდილება
 59. სამეცნიერო შრომები
 60. გურამ სუპატაშვილი - რაოდენობითი ანალიზის პრაქტიკუმი
 61. შოთა სამსონია, მარინა ტრაპაიძე, ნანა თარგამაძე - ინდოლოინდოლებისა და პიროლოინდოლების ქიმია
 62. გიორგი ღაღანიძე - საქართველოს საექსპორტო პოტენციალის მენეჯმენტის აქტუალური საკითხები
 63. ანასტასია ზაქარიაძე - ამერიკული ფილოსოფია
 64. Александр Кухианидзе - ПОЛИТИЧЕСКАЯ НАУКА
 65. გიორგი გოგსაძე - მოსახლეობის გეოგრაფია
 66. გიორგი ონიანი - ნამდვილი ანალიზის საფუძვლები
 67. მალხაზ მაცაბერიძე - საქართველოს პოლიტიკური სისტემა
 68. მაია ტორაძე, ხათუნა მაისაშვილი - მედიისა და კომუნიკაციის კვლევის მეთოდები
 69. თეა მუნჯიშვილი - ბიზნეს-Excel (ნაწილი I) (EXSIM_2019-ის გადმოწერა)
 70. თეა მუნჯიშვილი - საწარმოს ფინანსური მდგრადობის შეფასებისა და გაკოტრების პროგნოზის ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელის შემუშავება სიმულაციური მეთოდით (FINSIM_PRO2019-ის გადმოწერა)
 71. ნუგზარ პაიჭაძე, ნატალია ხარაძე, ნინო ფარესაშვილი, მაია გიორგობიანი, მაია ნიკვაშვილი, დეა ფირცხალაიშვილი - საქმიანი კარიერა
 72. თეიმურაზ ნადარეიშვილი - ამოცანათა კრებული არარელატივისტურ დაჯახებათა კვანტურ თეორიაში და რელატივისტურ კვანტურ მექანიკაში
 73. ამირან ბერძენიშვილი - თანამედროვე სოციოლოგიური თეორიები
 74. თამაზ ზერეკიძე, რუსუდან მესხია - მათემატიკა ეკონომიკისა და ბიზნესისათვის 2
 75. Actual Problems of Landscape Sciences: Environment, Society, Politics
 76. ინტეგრაცია და იდენტობა
 77. ნატა ყაზახაშვილი - სამედიცინო მომსახურების ხარისხის უზრუნველყოფა, მართვა და გაუმჯობესება
 78. რომან ლოლუა - კავკასიის ალბანური ენის გრამატიკული ანალიზი
 79. მზია შელია - მოსახლეობის ეკონომიკა
შემოგვიერთდი
გამომცემლობა ©2012

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ბოლო განახლება: 23 დეკ 19 12:09| გვერდების ნახვა: 2,152,996
Design: Elene Shengelaia; Development: Giorgi Javrishvili Tea Kharitonashvili